Baggrund Linkogas

Biogasfællesanlægget i Lintrup i Vejen Kommune, blev sat i drift i foråret 1990.

Selskabets hovedformål er at opføre og drive et biogasfællesanlæg, hvor husdyrgødning anvendes til produktion af biogas, samtidigt med at der herigennem løses en række landbrugs- og miljømæssige problemer i området.
Andelshavernes primære interesse i biogasanlægget er, at de herigennem har fået etableret en økonomisk favorabel og miljømæssig tilfredsstillende løsning på opbevaring, håndtering og omfordeling af husdyrgødning fra deres besætninger.
Reduktion af lugtgener ved udbringning af gødningen er også en væsentlig faktor.
Anlægget er blevet ombygget over flere omgange. Den seneste udvidelse er gennemført fra 2018 til 2020, hvor anlægget er blevet udbygget med både en økologisk linje og en tørstoflinje. Det har betydet at anlægget i dag fremstår som et helt nyt anlæg.
Den producerede biogas sendes over i et opgraderingsanlæg, hvor det renses og sendes ud på naturgasnettet. Hvis opgraderingen ikke kan tage alt biogassen, sendes den videre til generatorer, hvorved der produceres el og varme.