Baggrund Linkogas

Biogasfællesanlægget i Lintrup i Vejen Kommune, blev sat i drift i foråret 1990.

Selskabets hovedformål er at opføre og drive et biogasfællesanlæg, hvor husdyrgødning anvendes til produktion af biogas, samtidigt med at der herigennem løses en række landbrugs- og miljømæssige problemer i området.
Andelshavernes primære interesse i biogasanlægget er, at de herigennem har fået etableret en økonomisk favorabel og miljømæssig tilfredsstillende løsning på opbevaring, håndtering og omfordeling af husdyrgødning fra deres besætninger.
Reduktion af lugtgener ved udbringning af gødningen er også en væsentlig faktor.
Anlægget blev ombygget i 1999 og omstillet fra mesofil til termofil drift.
Samtidigt blev kraftvarmeværket på Bakkevej i Rødding by overtaget og udbygget.