Næringsstofindhold

Afgasset gylle indeholder i 2019
Total N = 3,82 Kg/Ton
Amm.N = 2,79 Kg/Ton
Fosfor = 0,52 Kg/Ton
Kalium = 2,59 Kg/Ton
Total S = 0,35 Kg/Ton
Fosforloftet er udregnet til 32,56kg/ha
N-udnyttelse = 66,16 %