Næringsstofindhold

Afgasset gylle indeholder i 2019
Total N = 4,32 Kg/Ton
Amm.N = 3,01 Kg/Ton
Fosfor = 0,86 Kg/Ton
Kalium = 2,67 Kg/Ton
Total S = 0,45 Kg/Ton
Fosforloftet er udregnet til 32,86kg/ha