Næringsstofindhold

Konventionel Afgasset gylle forventes i 2022 at indeholde
Total N = 4,1 Kg/Ton
Amm.N = 2,53 Kg/Ton
Fosfor = 0,76 Kg/Ton
Kalium = 2,90 Kg/Ton
Total S = 0,45 Kg/Ton
Fosforloftet er udregnet til 32,18kg/ha
N-udnyttelse = 68 %