Næringsstofindhold

Konventionel Afgasset gylle forventes i 2022 at indeholde
Total N = 3,95 Kg/Ton
Amm.N = 2,35 Kg/Ton
Fosfor = 0,75 Kg/Ton
Kalium = 2,80 Kg/Ton
Total S = 0,45 Kg/Ton
Fosforloftet er udregnet til 31,6kg/ha
N-udnyttelse = 71,12 %