Næringsstofindhold

Afgasset gylle indeholder: 2018
Total N = 3,71Kg/Ton
Amm.N = 2,80Kg/Ton
Fosfor = 0,59Kg/Ton
Kalium = 2,26Kg/Ton