Vores Projekter

Her er vores arkiv af tidligere og seneste projekter.

Linkogas udvider med et nyt økologisk anlæg

Biogasanlægget i Tornum vest for Rødding ekspanderer med en betydelig udvidelse af anlægget. Også medarbejderstaben går i vejret de kommende år.

Det nye anlæg forventes at tages i brug primo 2019.

3000m³ fortank

Her i efteråret har vi fået udskiftet vores gamle 800m3 fortank med en på 3000m3.
Den nye fortank er udstyret med et nyt omrører system, bestående af en 55kw elmotor, som driver en centrifugalpumpe, der trykker gyllen ud igennem nogle dyser, der er monteret nede i bunden af tanken. Det skulle hjælpe med at holde den store tank omrørt.

Med den nye fortank har vi gylle nok inde til hele weekenden så vi kan opretholde fuld gasproduktion.

Reaktortank 5000m³

Som en del af udvidelsesplanen bliver der opsat en reaktor tank på 5000m3.

Tanken gør det muligt at køre flere m3 gylle igennem anlægget og samtidigt bliver det afgasset bedre.
Tanken bliver 22m høj og er udstyret med to omrørere som er monteret i toppen.

Ny gasmotor

Den nye gasmotor som bliver sat op på Linkogas er en CAT 3516 på 1136kw. Varmen fra motoren skal bruges til at opvarme gyllen, og dermed slipper vi for at bruge gas til gasfyret, som kommer til at stå standby.

Ved motoren bliver der sat en akkumuleringstank op på 220m3, hvor vi kan ”gemme” varmen fra motoren.

Gasmotorens skorsten

Ny lagertank

Den nye lagertank bliver på 2000m3 og overdækkes.

Udvidelse af kontorbygning

Kontorbygningen skal udvides med 30 m2.

Ensilering af majs og roer

Som et forsøg har vi prøvet at få ensileret majs og roer sammen. Roerne blev taget op med en roeroptager som knuste selve roen og snittede toppen.

Sammen med majsen blev det kørt i stak, og det er meningen, at det skal direkte i reaktorerne.

Nye omrører til reaktortank

Her ligger så de omrørere, der skal erstatte de gamle masteomrører. De 2 nye omrørere er af typen centeromrørere, som giver en mere ensartet omrøring af reaktortankene og dermed en bedre udrådningsproces.

Ensilering af grøde og hestemøg

Her har vi nogle billeder, af hvordan vi ensilerede grøde sammen med hestemøg.

Ny trækker og trailer

Det nye vogntog består af en trækker af mærket Volvo med 440hk. Den er magen til de 2 andre Volvoer, som også er udstyret med twin styring og brede dæk.

Traileren er fra VM tarm og er på 30m3. Den er med hydraulisk styrbar bagaksel, hvilket udmærker sig ved, at den er lettere at bakke om hjørner med.

Ny volvo lastbil

Så er den nye lastbil ankommet, som er den første ud af 3 stk. Det er en FH euro4 med 440 hk, og den er udstyret med twin styring med lidt bredere dækmontering, så den bedre kan køre de bløde steder.

Den afløser den gamle Scania på 420hk som vi har haft i ca. 6 år. Traileren er fra det gamle sæt, og den er på 30m3. Sættet bliver kørt af Jørn Østerhaab.

Opførelse af nyt kedelrum

Her i midten af december gik vi i gang med at gøre plads til vores nye kedelrum, som skal bygges i hallen.

I det nye kedelrum skal den ”gamle” kedel på 1000KW og den ny indkøbte på 1500KW stå og skal tilsammen være med til at levere procesvarme til anlægget.

Udskiftning af afgassertank

Da den gamle afgassetank ikke længere var i så god en stand, har vi valgt at udskifte den med en ny, som har den samme volume som den gamle tank.

Den nye tank har blandt andet to store center omrører, som gør at gyllen ikke bundfælder så meget. Derudover bliver der sat varmerør i tanken for at gyllen bedre kan holde temperaturen og dermed hjælpe med at få det sidste gas ud.

Udskiftning tankdug

I uge 34 blev dugen på lager tank 3 udskiftet. Her er nogle billeder, der viser, hvordan det blev udført.

Vogntog

Her ses den nyindkøbte vogntog som består af en Scania 124 trækker med 420 hk og en trailer på 30m3.

Traileren er fra VM tarm og er udstyret med en drejbar bagaksel, som gør traileren mere handy. Sættet skal afløse den ”gamle” Mercedes på 19m3.