Hvem er LinkoGas og hvad er vores historie

Vores baggrund

Biogasanlægget i Torum nær Lintrup, blev idriftsat i foråret 1990.

Linkogas hovedformål med at opføre og drifte et biogasanlæg, var at håndtere husdyrgødning som kunne anvendes til produktion af biogas. Parallelt med biogasproduktionen løses en række landbrugs- og miljømæssige problemer i området. Linkogas har siden start været 100 procent ejet af landbruget, hvor en række andelshavere har været med fra start. Andelshavere er også dem som leverer langt største delen af biomasserne til produktionen af biogas og derefter aftager den afgasset gylle. Linkogas bestyrelse er hovedsageligt bestående af valgte bestyrelsesmedlemmer. Andelshavernes primære interesse i biogasanlægget er, at de herigennem har fået etableret en økonomisk favorable og miljømæssig tilfredsstillende løsning på håndtering af deres husdyrgødning fra deres besætninger.

Anlægget er blevet udbygget og optimeret af flere omgange. Den seneste udvidelse er gennemført fra 2018 til 2020, hvor anlægget blev udbygget med både en økologisk og industrilinje med tilhørende tørstof indfødning. Efter udvidelsen er anlægget blevet opdateret og klar til fremtiden, hvor der løbende gøres tiltag for at optimere anlægget.

Siden udvidelsen er der skabt flere arbejdspladser på Linkogas, det har krævet et par ekstra hænder til at hjælpe med at holde anlægget kørende på den mest optimale måde. Der er kommet flere komponenter som skal vedligeholdes, der en større mængde gylle og andet biomasse som skal transporteres og føres igennem anlægget. Med anlæggets fulde drift beskæftiges 25 medarbejder fordelt på pladsmænd, driftsteknikker, lastbilchauffør og administrationen. Derudover lejes der hjælp ind til elektrisk og smedearbejde.

Største delen af de råvarer som linkogas modtager er fra andelshavere, som er gylle og dybstrøelse. Her modtages gylle og dybstrøelse fra kvæg, so, -svin og fjerkræ. Udover blandes der også restprodukter/affaldsprodukter fra landbrug og industri.

LinkoGas og produktion af CO2-neutral biogas

LinkoGas er en biogasvirksomhed med hovedkvarter i Lintrup, Vejen Kommune. Selskabet blev grundlagt i 1990 og har siden da været en af pionererne inden for produktion af CO2-neutral biogas i Danmark. Virksomhedens hovedformål er at opføre og drive et biogasanlæg, hvor husdyrgødning anvendes til produktion af biogas.

Anlægget gennemgår løbende opgraderinger for at sikre en effektiv produktion af biogas. Den opgraderede biogas sendes ud på naturgasnettet, hvor den anvendes på lige fod med naturgas.

Bestyrelse hos LinkoGas

Anne Arhnung

Formand

Svend Jensen

Næstformand

Hans Gejl

Jørgen Seeberg

Christian Schultz

Thomas Andreasen

Morten Thorøe

Tom Axelgaard

Ansatte hos LinkoGas

Erik Mansig

Direktør

Kim Juel Aarskov

Økonomichef

Børge Jensen

Biomassechef

Steffen Holm

Biomassekoordinator

Jesper Schulz

Projektleder

No items found.