Linkogas og nærmiljøet

Vi er store tilhængere af miljøet her på landet

LinkoGas støtter miljøet med hele sit hjerte. Vi producerer CO2-neutral biogas for at reducere miljøbelastningen og være med til den grønne omstilling. Vi stræber efter at forbedre vores praksis og levere det bedste resultat for miljøet.

Vores bidrag gjort op

min.

80

%

Af biomassen består af husdyrgødning

600.000

m3

Biomasse modtages hvert år

17.000.000

m3

Biometan til Danmark

Et ansvarligt biogasanlæg til nærmiljøet

Linkogas er et biogasfællesanlæg, der har til formål at opføre og drive et biogasanlæg, hvor husdyrgødning fra vores andelshavere anvendes til produktion af biogas. Med mere end 30 års erfaring er vi pionererne inden for produktion af CO2 – Neutral biogas i Danmark.

Det er vigtigt for os at kunne give stor hensyntagen til nærmiljøet forhold til lugt og støjgener, som der kan forekomme ved produktion af biogas. Derfor arbejdes der kontinuerligt på at reducere generne og derved være en ansvarlig aktør der tager hensyn til nærmiljøet.
Igennem de seneste års ombygning og udvidelse af anlægget har vi opnået et moderne biogasanlæg, som der kan servicere vores leverandør og modtagere på en miljømæssig tilfredsstillende måde.

Hos Linkogas gøre man en stor indsats for ikke at være en lukket og isoleret virksomhed. Henvendelser fra nærmiljøet tages alvorligt, hvor sponsorater, vidensdeling og rundvisninger er en stor del af at være blandt den lokale ånd.

Biogas giver grøn energi og grøn gødning til markerne. Og så sikrer biogassen fast arbejde til tusindvis af mennesker over hele Danmark.

Sikkerhed og miljøhensyn hos LinkoGas

På LinkoGas tager vi sikkerhed og miljøhensyn meget alvorligt. Vi ønsker at sikre, at vores anlæg ikke påvirker omgivelserne på en negativ måde og at alle, der besøger eller arbejder på anlægget, er sikre.

For at opretholde høje sikkerheds- og miljøstandarder, overholder vi strenge reguleringer og retningslinjer inden for branchen. Vores anlæg gennemgår regelmæssige inspektioner for at sikre, at alt fungerer som det skal.

Desuden investerer vi i teknologier og foranstaltninger, der sikrer minimal påvirkning af miljøet. Vi bestræber os på at reducere vores CO2-udledning og anvender kun råvarer og materialer, der er miljøvenlige og bæredygtige.

Hos LinkoGas tager vi ansvar for både vores eget anlæg og for vores samfund. Vi tror på, at godt miljøhensyn og høj sikkerhed går hånd i hånd, og vi vil fortsætte med at tage vores forpligtelse til at beskytte miljøet alvorligt.